Author Details

Anh, Lê Hoài

  • Vol 48, No 4 (2010) - Articles
    Nghiên cứu hệ epoxy DER-331 đóng rắn bằng metyltetrahydrophtalic anhydrit (MTHPA) để chế tạo vật liệu compozit tiên tiến. Phần I - Nghiên cứu chế độ đóng rắn và tính chất hệ DER-331/MTHPA.
    Abstract
  • Vol 47, No 4 (2009) - Articles
    Nghiên cứu chế tạo tấm compozit gốm chống đạn
    Abstract  PDF (Tiếng Việt)