Author Details

Anh, Lê Hoài, Viet Nam

  • Vol 48, No 6 (2010) - Articles
    Nghiên cứu hệ epoxy DER-331 đóng rắn bằng metyltetrahydrophtalic anhydrit (MTHPA) để chế tạo vật liệu compozit tiên tiến. Phần II. Ảnh hưởng của nanoclay đến sự đóng rắn của hệ epoxy DER-331/MTHPA/DMP-30.
    Abstract