Author Details

Du, Lê Huy

  • Vol 49, No 3 (2011) - Articles
    NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA KÍCH THƯỚC HẠT ĐẾN KHẢ NĂNG HẤP PHỤ THAN HOẠT TÍNH DẠNG BỘT
    Abstract