Author Details

Hùng và cộng sự, Lê Mạnh, Viet Nam

  • Vol 46, No 1 (2008) - Articles
    Khả năng bảo vệ xúc tác cracking trước sự tác động của kim loại nặng trong nguyên liệu khi sử dụng pha nền hoạt động là kaolin Việt Nam biến tính
    Abstract  PDF (Tiếng Việt)