Author Details

Sơn, Lê Phúc

 • Vol 52, No 3 (2014) - Articles
  Nghiên cứu chế tạo tinh thể nano kim loại đồng bằng phương pháp hoàn nguyên ở nhiệt độ thấp nhằm ứng dụng trong nông nghiệp
  Abstract
 • Vol 52, No 4 (2014) - Articles
  Tổng hợp nano TiO2 cấu trúc anatase pha tạp neodymium bằng phương pháp sol-gel
  Abstract
 • Vol 54, No 1 (2016) - Articles
  Nghiên cứu chế tạo tổ hợp oxit KFeMnOx trên gốm cao nhôm ứng dụng để hấp phụ SO2 trong không khí
  Abstract