Author Details

Thắng, Lê Quốc, Viet Nam

  • Vol 49, No 1 (2011) - Articles
    CÁC HỢP CHẤT DIHYDROFLAVONOL GLYCOSIT VÀ APORPHIN ALKALOIT TỪ CÂY LÃNH CÔNG GÂN HOE
    Abstract