Author Details

Ngọc hạnh, Lê Thị, Viet Nam

  • Vol 49, No 1 (2011) - Articles
    TỔNG HỢP MỘT SỐ gem-DIAXETAT XÚC TÁC TRIFLAT LITIUM TRONG ĐIỀU KIỆN HÓA HỌC XANH
    Abstract