Author Details

Thu Hà, Lê Thị, Viet Nam

  • Vol 54, No 5 (2016) - Articles
    Thông báo ngắn: Hoạt tính bảo vệ gan của axit asiatic tách từ cây rau má [Centella asiatica (L.) Urban]
    Abstract  PDF
  • Vol 54, No 5 (2016) - Articles
    Các hợp chất flavonoid và polyphenol từ cây mỏ quạ (Maclura cochinchinensis)
    Abstract  PDF