Author Details

Huỳnh, Lê Văn

  • Vol 55, No 1 (2017) - Articles
    Nghiên cứu chế tạo màng mỏng Cu2O bằng phương pháp lắng đọng hóa học pha hơi
    Abstract  PDF
  • Vol 55, No 3 (2017) - Articles
    Nghiên cứu sự tạo phức của một số ion kim loại với glyxin bằng phương pháp phân tích nhiệt
    Abstract  PDF