Author Details

Huỳnh, Lê Văn, Viet Nam

 • Vol 49, No 1 (2011) - Articles
  NGHIÊN CỨU ĐỘNG HỌC SỰ TẠO THÀNH PHỨC TRUNG GIAN HOẠT ĐỘNG PEROXO TRONG HỆ: H2O–Co2+–Axetylaxeton (Acac)–H2O2 (1)
  Abstract
 • Vol 49, No 3 (2011) - Articles
  NGHIÊN CỨU SỰ TẠO THÀNH PHỨC CHẤT XÚC TÁC CỦA Co(II) VỚI AXETYLAXETON (Acac) TRONG HỆ: H2O – Co2+– Acac (1)
  Abstract
 • Vol 49, No 2 (2011) - Articles
  NGHIÊN CỨU ĐỘNG HỌC PHẢN ỨNG CATALAZA ĐƯỢC XÚC TÁC BẰNG PHỨC CỦA Co2+ VỚI AXETYLAXETON (Acac) TRONG HỆ: H2O – Co2+– Acac – H2O2 (1)
  Abstract
 • Vol 52, No 3 (2014) - Articles
  Nghiên cứu xác định năng lượng hoạt hóa quá trình catalaza của phức xúc tác [Co(Acac)]+
  Abstract
 • Vol 52, No 4 (2014) - Articles
  Nghiên cứu tổng hợp các phức chất tạo bởi ion Co2+, Ni2+, Cu2+ và Zn2+ với amino axit–khảo sát tính kháng khuẩn
  Abstract
 • Vol 53, No 3 (2015) - Articles
  Nghiên cứu chế tạo màng mỏng ZnO pha tạp Co bằng phương pháp Spin – Coating
  Abstract  PDF
 • Vol 53, No 4 (2015) - Articles
  Nghiên cứu sự tạo phức của một số ion kim loại với axetylaxeton bằng phương pháp phân tích nhiệt
  Abstract  PDF
 • Vol 53, No 6 (2015) - Articles
  Nghiên cứu phân hủy thuốc bảo vệ thực vật, đã hết hạn sử dụng bằng xúc tác phức của Co(II) với axetylaxeton
  Abstract  PDF (Tiếng Việt)
 • Vol 54, No 1 (2016) - Articles
  Nghiên cứu tạo lớp xốp trên bề mặt màng mỏng SiC, bằng phương pháp ăn mòn điện hoá
  Abstract
 • Vol 54, No 5 (2016) - Articles
  Nghiên cứu sự tạo thành và phân huỷ gốc tự do HO*, dưới tác dụng của xúc tác phức [Co(Acac)]+
  Abstract  PDF