Author Details

Hải, Lương Như

 • Vol 48, No 1 (2010) - Articles
  Influence of the compatibilizers on the physico-mechanical properties of the blend based on nitrile butadiene and chloroprene rubber.
  Abstract
 • Vol 48, No 2 (2010) - Articles
  Nghiên cứu ứng dụng công nghệ ozon để xử lý cao su phế thải thành dạng bột.
  Abstract
 • Vol 49, No 3 (2011) - Articles
  NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VẬT LIỆU BLEND BA CẤU TỬ TRÊN CƠ SỞ CAO SU NITRIL BUTADIEN, CAO SU CLOPREN VÀ POLYVINYLCLORUA
  Abstract
 • Vol 55, No 1 (2017) - Articles
  Nghiên cứu chế tạo, cấu trúc và tính chất của vật liệu cao su nanocompozit trên cơ sở cao su thiên nhiên, cao su cloropren gia cường nanoclay
  Abstract  PDF
 • Vol 55, No 5 (2017) - Articles
  Study on the effect of carbon black, carbon nanotube on the properties of rubber blend acrylonitrile butadiene rubber (NBR)/polyvinyl chloride (PVC)
  Abstract  PDF