Author Details

Sơn, Lương Trung, Viet Nam

  • Vol 54, No 1 (2016) - Articles
    Nghiên cứu chế tạo vật liệu gốm xốp trên cơ sở vi hạt thủy tinh cầu rỗng và gốm kết dính berlinite (AlPO4) làm vỏ cách nhiệt cho pin nhiệt
    Abstract
  • Vol 54, No 6 (2016) - Articles
    Membrane scaling during seawater desalination by direct contact membrane distillation
    Abstract  PDF