Author Details

Hải, Lươnng Như

  • Vol 48, No 2 (2010) - Articles
    Ảnh hưởng tỷ lệ cấu tử tới cấu trúc, tính chất của blend trên cơ sở cao su nitril butadien và cao su clopren.
    Abstract