Author Details

Đại, Lưu Minh

  • Vol 52, No 4 (2014) - Articles
    Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ nung, tỷ lệ mol Ce-Ti-Si đến sự hình thành pha oxit hỗn hợp CeO2-TiO2-SiO2 được tổng hợp bằng phương pháp đốt cháy gel polyvinyl ancol
    Abstract