Author Details

Tho, Lưu Thị, Viet Nam

  • Vol 52, No 3 (2014) - Articles
    Tách các phân đoạn chitosan chiếu xạ bằng màng siêu lọc và khả năng ứng dụng chúng trong hoàn tất vải bông
    Abstract