Author Details

Anh, Lưu Tuấn

  • Vol 53, No 3 (2015) - Articles
    Một số flavonoid và dẫn xuất bergenin phân lập từ lá cây cơm nguội đảo Ardisia insularis
    Abstract  PDF