Author Details

Phúc, Mạc Văn, Viet Nam

  • Vol 53, No 4 (2015) - Articles
    Nghiên cứu ảnh hưởng của xử lý plasma đến độ bám dính của lớp phủ khâu mạch quang trên nền polypropylen. Phần 1. Nghiên cứu ảnh hưởng của xử lý plasma không khí đến tính chất bề mặt polypropylen.
    Abstract  PDF