Author Details

Huynh, Mai Đức, Vietnam

  • Vol 52, No 3 (2014) - Articles
    Nghiên cứu tính chất và cấu trúc vật liệu HDPE/bột gỗ gia cường bởi hạt nano titan dioxyt có sử dụng chất tương hợp PEGMA
    Abstract