Author Details

Tuyên, Mai

  • Vol 53, No 1 (2015) - Articles
    Hoạt tính xúc tác của các chất lỏng ion trên cơ sở imidazolium trong phản ứng este hóa axit béo
    Abstract