Author Details

Hà, Mai Thị Thu

  • Vol 48, No 4 (2010) - Articles
    Ảnh hưởng của cấu trúc hình học đến đặc trưng volt-ampe của các vi điện cực vàng tự chế tạo.
    Abstract