Author Details

Thùy Linh, Mai Thị

  • Vol 54, No 1 (2016) - Articles
    Nghiên cứu chế tạo vật liệu nanocompozit EVA/TiO2 bằng phương pháp trộn nóng chảy
    Abstract