Author Details

Litaudon, Marc, France

  • Vol 52, No 4 (2014) - Articles
    Thành phần hóa học thân cây dây lóp bóp Gymnosporia stylosa họ dây gối (Celastraceae)
    Abstract
  • Vol 54, No 5 (2016) - Articles
    Thành phần hóa học và hoạt tính gây độc tế bào của lá cây Vót dạng cơm cháy Viburnum sambucinum (Caprifoliaceae)
    Abstract  PDF