Author Details

Tanaka, Mikiya

  • Vol 48, No 2 (2010) - Articles
    Nghiên cứu sử dụng cây cỏ lác (Cyperus procerus) làm vật liệu hấp phụ Pb(II) trong nước.
    Abstract