Author Details

Đô, Ngô Huy

  • Vol 53, No 1 (2015) - Articles
    Nghiên cứu chế tạo vật liệu polyme compozit từ hệ nhựa epoxy/MHHPA gia cường sợi thủy tinh có mặt vi sợi xenlulo. Phần 3. Ảnh hưởng của vi sợi xenlulo hình thành do vi khuẩn đến độ bền dai phá hủy của vật liệu polyme compozit từ nhựa epoxy
    Abstract
  • Vol 53, No 3 (2015) - Articles
    Nghiên cứu chế tạo vật liệu polyme compozit từ hệ nhựa epoxy/DDS gia cường sợi thủy tinh có mặt vi sợi xenlulo. Phần 4. Ảnh hưởng của vi sợi xenlulo hình thành do vi khuẩn đến tính chất cơ học và độ bền mỏi của vật liệu polyme compozit từ nhựa epoxy
    Abstract  PDF