Author Details

Thế, Ngô Kế

  • Vol 48, No 2 (2010) - Articles
    Nghiên cứu ứng dụng công nghệ ozon để xử lý cao su phế thải thành dạng bột.
    Abstract
  • Vol 55, No 5 (2017) - Articles
    Study on the effect of carbon black, carbon nanotube on the properties of rubber blend acrylonitrile butadiene rubber (NBR)/polyvinyl chloride (PVC)
    Abstract  PDF