Author Details

Liên, Ngô Kim

  • Vol 45, No 6 (2007) - Articles
    Nghiên cứu xác định dạng tồn tại của asen (As) trong đất, rau má (Centella asiatica) và cải xanh (Brassica juncea) bằng phương pháp quang phổ hấp thu nguyên tử (AAS) kỹ thuật hydrua hóa (HG)
    Abstract  PDF (Tiếng Việt)