Author Details

Lan, Ngô Thị

  • Vol 53, No 1 (2015) - Articles
    Tổng hợp và nghiên cứu hình thái, cấu trúc tính chất của màng Fe3O4 tạo thành trên nền thép bằng phương pháp oxi hóa hóa học
    Abstract
  • Vol 53, No 3 (2015) - Articles
    Tổng hợp và nghiên cứu hình thái, tính chất của lớp phủ PbO2 kết tủa điện hóa trên nền thép mềm và khả năng ứng dụng làm điện cực trong pin chì dự trữ
    Abstract  PDF