Author Details

Lan, Ngô Thị, Viet Nam

 • Vol 54, No 1 (2016) - Articles
  Ảnh hưởng của mật độ dòng, nồng độ chì nitrat và nhiệt độ của dung dịch điện ly đến hình thái, cấu trúc của lớp PbO2 kết tủa điện hóa trên vật liệu nền thép
  Abstract
 • Vol 54, No 3 (2016) - Articles
  Ảnh hưởng của hình thái, cấu trúc pha của lớp PbO2 kết tủa điện hóa trên nền thép đến khả năng làm việc của điện cực PbO2 trong pin chì dự trữ
  Abstract  PDF (Tiếng Việt)
 • Vol 54, No 5 (2016) - Articles
  So sánh khả năng phóng điện của cặp điện cực Pb-PbO2 trong dung dịch axit metasunfonic và axit floroxilixic
  Abstract  PDF