Author Details

Minh Huệ, Ngô Thị

  • Vol 53, No 4 (2015) - Articles
    Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng vật liệu Ti-MCM-48 và khảo sát khả năng xúc tác cho phản ứng oxi hóa phenol đỏ
    Abstract  PDF