Author Details

Thanh Phương, Ngô Thị

  • Vol 53, No 1 (2015) - Articles
    Nghiên cứu vai trò của các tương tác trong việc làm bền các phức giữa CO2 với C2H3X (X = H, F, Cl, Br)
    Abstract