Author Details

Đức, Nghiêm Văn

  • Vol 54, No 3 (2016) - Articles
    Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính của nấm nội sinh phân lập từ cây nghệ vàng
    Abstract