Author Details

Hải, Nguyễn Đại, Vietnam

  • Vol 54, No 5 (2016) - Articles
    Nghiên cứu điều chế hydrogel nhạy nhiệt trên cơ sở copolyme ghép chitosan-pluronic F127 định hướng ứng dụng trong chữa lành vết thương
    Abstract  PDF