Author Details

Lộc, Nguyễn Đức

  • Vol 49, No 3 (2011) - Articles
    TÍNH CHẤT MÀI MÒN CỦA COMPOZIT TRÊN CƠ SỞ NHỰA POLYESTE KHÔNG NO GIA CƯỜNG BẰNG SỢI ARAMIT NGẮN
    Abstract