Author Details

Quang, Nguyễn

  • Vol 48, No 3 (2010) - Articles
    Chế tạo và nghiên cứu tính chất vật liệu polyme nanocompozit từ cao su nitril và clay hữu cơ.
    Abstract