Author Details

Tư, Nguyễn

  • Vol 52, No 4 (2014) - Articles
    Nghiên cứu chế tạo và tính chất quang của các cấu trúc nano một chiều ZnS, ZnS/ZnO bằng phương pháp bốc bay nhiệt kết hợp với oxi hóa nhiệt trong môi trường khí oxi
    Abstract