Author Details

Vũ, Nguyễn

  • Vol 49, No 1 (2011) - Articles
    TỔNG HỢP HẠT NANO PHÁT QUANG CePO4:Tb TRONG DUNG MÔI NHIỆT ĐỘ SÔI CAO BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỦY NHIỆT
    Abstract
  • Vol 48, No 3 (2010) - Articles
    Tính chất quang của vật liệu nano ZnS: Cu, ZnS: Mn tổng hợp bằng phương pháp đồng kết tủa.
    Abstract