Author Details

Vũ, Nguyễn, Viet Nam

  • Vol 49, No 2 (2011) - Articles
    TỔNG HỢP VẬT LIỆU NANO PHÁT QUANG YVO4:Eu3+ VÀ YVO4:Er3+ BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẢN ỨNG NỔ
    Abstract
  • Vol 53, No 4 (2015) - Articles
    Tổng hợp vật liệu bằng phương pháp phản ứng nổ và tính chất của LaPO4:Eu kích thước nanomet
    Abstract  PDF