Author Details

Hiệp, Nguyễn Anh

 • Vol 53, No 3 (2015) - Articles
  Sự suy giảm của màng nhựa acrylic nhũ tương primal AC-261 trong môi trường thời tiết nhân tạo
  Abstract  PDF
 • Vol 53, No 4 (2015) - Articles
  Nghiên cứu ảnh hưởng của xử lý plasma đến độ bám dính của lớp phủ khâu mạch quang trên nền polypropylen. Phần 1. Nghiên cứu ảnh hưởng của xử lý plasma không khí đến tính chất bề mặt polypropylen.
  Abstract  PDF
 • Vol 54, No 2 (2016) - Articles
  The alkaline hydrolysis degradation of a water-borne styrene acrylic coating
  Abstract