Author Details

Sơn, Nguyễn Anh, Viet Nam

  • Vol 52, No 4 (2014) - Articles
    Ứng dụng diatomit làm chất phụ gia cho lớp phủ bảo vệ chống ăn mòn cho thép cacbon
    Abstract