Author Details

Hào, Nguyễn Công

  • Vol 48, No 2 (2010) - Articles
    Nghiên cứu thành phần hóa học của cây mộc ký ngũ hùng (Dendrophtoe pentandra (L.) Miq., họ chùm gửi (Loranthaceae) ký sinh trên cây na Annona squamosa.
    Abstract
  • Vol 49, No 2 (2011) - Articles
    NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA CÂY MỘC KÝ NGŨ HÙNG DENDROPHTOE PENTANDRA (L.) MIQ., HỌ CHÙM GỬI (LORANTHACEAE) KÝ SINH TRÊN CÂY MÍT ARTOCARPUS INTEGRIFOLIA VÀ CÂY NA ANNONA SQUAMOSA
    Abstract