Author Details

Phúc, Nguyễn Công, Viet Nam

  • Vol 48, No 4 (2010) - Articles
    Hoạt tính diệt khuẩn của nano bạc và nanocompozit Ag/Al2O3 được kết tủa điện hóa.
    Abstract