Author Details

Quyền, Nguyễn Công, Viet Nam

 • Vol 52, No 1 (2014) - Articles
  Nghiên cứu chế tạo vật liệu nanocompozit trên cơ sở nhựa epoxy DER 331 và nanoclay. Phần 1. Nghiên cứu chế độ phân tán nanoclay vào nhựa epoxy, ảnh hưởng của hàm lượng nanoclay đến tính chất cơ học của vật liệu.
  Abstract
 • Vol 53, No 1 (2015) - Articles
  Nghiên cứu chế tạo vật liệu nanocompozit trên cơ sở nhựa epoxy DER 331 và nanoclay. Phần 2. Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng nanoclay đến tính chất của vật liệu
  Abstract
 • Vol 53, No 3 (2015) - Articles
  Ảnh hưởng của nanoclay đến tính chất của vật liệu polyme compozit trên cơ sở nhựa epoxy DER 331 gia cường bằng sợi thủy tinh
  Abstract  PDF