Author Details

Khoa, Nguyễn Cửu

 • Vol 48, No 2 (2010) - Articles
  Nghiên cứu thành phần hóa học của cây mộc ký ngũ hùng (Dendrophtoe pentandra (L.) Miq., họ chùm gửi (Loranthaceae) ký sinh trên cây na Annona squamosa.
  Abstract
 • Vol 49, No 2 (2011) - Articles
  NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA CÂY MỘC KÝ NGŨ HÙNG DENDROPHTOE PENTANDRA (L.) MIQ., HỌ CHÙM GỬI (LORANTHACEAE) KÝ SINH TRÊN CÂY MÍT ARTOCARPUS INTEGRIFOLIA VÀ CÂY NA ANNONA SQUAMOSA
  Abstract
 • Vol 52, No 2 (2014) - Articles
  Preparation and characterization of 4-arm star-shaped polylactide-co-poly(ethylene glycol)
  Abstract
 • Vol 52, No 2 (2014) - Articles
  Antimicrobial activity and phosphorus release behavior of starch/chitosan hydrogel
  Abstract
 • Vol 53, No 2 (2015) - Articles
  Synthesis of anticancer drug anastrozole via phase-transfer catalyst
  Abstract
 • Vol 53, No 5 (2015) - Articles
  Efficiency of 5-pegylated pamam G4.0 as a potential nano carrier for enhancing encapsulation fluorouracil
  Abstract
 • Vol 53, No 5 (2015) - Articles
  Efficiency of 5-pegylated pamam G4.0 as a potential nano carrier for enhancing encapsulation fluorouracil
  Abstract