Author Details

Bảo, Nguyễn Chí, Viet Nam

 • Vol 48, No 4 (2010) - Articles
  Nghiên cứu thành phần hóa học cây Chay (Artocarpus lakoocha Roxb.). I. Các hợp chất triterpen khung lupan.
  Abstract
 • Vol 48, No 6 (2010) - Articles
  Nghiên cứu thành phần hóa học cây Chay (Artocarpus lakoocha Roxb.). Phần II. Các hợp chất triterpen, steroid và monoglyxerit.
  Abstract
 • Vol 54, No 6 (2016) - Articles
  A benzothiazolium-derived colorimetric and fluorescent chemosensor for detection of Hg2+ ions
  Abstract  PDF