Author Details

Phi, Nguyễn Duy

  • Vol 54, No 1 (2016) - Articles
    Nghiên cứu so sánh cấu trúc, độ bền của cluster silic pha tạp SinM (M là Sc, Y; n = 1-10) bằng phương pháp hóa học lượng tử
    Abstract