Author Details

Khôi, Nguyễn Hữu

  • Vol 48, No 3 (2010) - Articles
    Nghiên cứu thành phần hóa học Mallotus philippensis.
    Abstract
  • Vol 49, No 3 (2011) - Articles
    NGHIÊN CỨU SỰ TẠO THÀNH PHỨC CHẤT XÚC TÁC CỦA Co(II) VỚI AXETYLAXETON (Acac) TRONG HỆ: H2O – Co2+– Acac (1)
    Abstract