Author Details

Hạt, Nguyễn Hoàng, Viet Nam

  • Vol 49, No 2 (2011) - Articles
    NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA CÂY MỘC KÝ NGŨ HÙNG DENDROPHTOE PENTANDRA (L.) MIQ., HỌ CHÙM GỬI (LORANTHACEAE) KÝ SINH TRÊN CÂY MÍT ARTOCARPUS INTEGRIFOLIA VÀ CÂY NA ANNONA SQUAMOSA
    Abstract