Author Details

Mi, Nguyễn Hoạ, Vietnam

 • Vol 48, No 3 (2010) - Articles
  Tính toán cấu trúc và động lực của phức Oseltamivir (Tamiflu) với hemagglutin-neuraminidase từ virus cúm người typ III.
  Abstract
 • Vol 49, No 2 (2011) - Articles
  REPORT ON THE AVAILABILITY OF QUANTUM AND GLIDE SOFTWARE ON DOCKING LIGANDS-PROTEIN
  Abstract
 • Vol 54, No 1 (2016) - Articles
  Nghiên cứu cơ chế phản ứng axyl hóa giữa mô hình tương tự nitrocefin với PBP2a bằng phương pháp hóa học lượng tử
  Abstract