Author Details

Tùng, Nguyễn Huy, Viet Nam

  • Vol 53, No 3 (2015) - Articles
    Tính chất cơ học của vật liệu compozit sử dụng prepreg trên cơ sở nhựa phenolic và epoxy gia cường sợi thủy tinh và thủy tinh-aramit
    Abstract  PDF
  • Vol 54, No 5 (2016) - Articles
    Nghiên cứu chế tạo vật liệu compozit bằng phương pháp chuyển nhựa vào khuôn có hỗ trợ chân không
    Abstract  PDF