Author Details

Diệu Hồng, Nguyễn Khán

  • Vol 53, No 6 (2015) - Articles
    Nghiên cứu quá trình chuyển hóa dầu vi tảo thành biodiesel trên các hệ xúc tác dị thể lưỡng chức năng MCS
    Abstract